Bestuur

Rol Contact
Voorzitter
Dick Westerveld
voorzitter@gcveldzijde.nl
0346-569107
Secretaris
Herpert Trouw
secretaris@gcveldzijde.nl
0297-255598
Penningmeester
Hugo Kramer
penningmeester@gcveldzijde.nl
0297-255598
Golfzaken
Chiel Aufenacker
golfzaken@gcveldzijde.nl
chielaufenacker@gcveldzijde.nl
0297-242251
Sportief Beleid
Jonneke van Keep
golfzaken@gcveldzijde.nl
jonnekevankeep@gcveldzijde.nl
0346-570885
Communicatie /
Vertrouwenscontactpersoon

Marjolijn Stassen
marjolijnstassen@gcveldzijde.nl
0620-986936

Het bestuur heeft een taakverdeling gemaakt en deze is te vinden in het document Bestuurstructuur.