Bestuur

Rol Contact
Voorzitter
Dick Westerveld
voorzitter@gcveldzijde.nl
0346-569107
Secretaris
Jonneke van Keep
secretaris@gcveldzijde.nl
0346-570885
Penningmeester
Hugo Kramer
penningmeester@gcveldzijde.nl
0297-255598
Golfzaken
Chiel Aufenacker
golfzaken@gcveldzijde.nl
chielaufenacker@gcveldzijde.nl
0297-242251
Sportief Beleid
Ben Schnieders
golfzaken@gcveldzijde.nl
benschnieders@gcveldzijde.nl
Communicatie /
Vertrouwenscontactpersoon

Carla Leferink
carlaleferink@gcveldzijde.nl
06-22644604

Het bestuur heeft een taakverdeling gemaakt en deze is te vinden in het document Bestuurstructuur.